Drammensslodden 2.8 meter

Drammensslodden er en veislodd som er bygd opp av brukte lastebildekk, solide stålwire og wireklemmer. Vi forlenger levetiden på dekkene med 10-15 år ved å bruke de inn i våre produkter. Vi produserer vedlikeholdsutstyret med og uten integrert perforert slitestål.

Gummislodden er enkel i bruk, og fordelene med denne type vedlikeholdsutstyr for grusveier, er at du ikke drar opp så mye stein som du gjør med et ordinært traktor skjær. Drammensslodden glir over jordfast stein uten å hogge seg fast, og den jevner ut jordmassene, samtidig som den komprimerer ved hjelp av sin egenvekt.

Fleksibiliteten i slodden gjør at du kan dra den meg deg skråstilt, delvis ut i grøfta for å dra inn igjen verdifull masse som ligger på veiskuldra.Det vil skape riktig kuving på vegbanen å redusere ditt behov for å kjøre til ny grus. Dermed er dette bærekraftig og kostnadsbesparende vedlikehold.

Sydd med wire, ikke rundstål/gjengestag, som gjør den fleksibel så den følger terrenget på en bedre måte, og av den grunn jobber bedre mot underlaget.

Inneholder hele 40 dekkbaner som gjør den til den tyngste, lengste og mest fleksible gummislodden på markedet.

For enkel bruk anbefales DALEN pallegaffel med forlenget gaffelben og monteringssett, for stabil transport. Samt kjetting for trekk med rundsling mot stålwire for å hindre slitasje.

Vi selger komplette pakker Inkl. gummislodd med høvelstål, pallegaffel og monteringssett.

Slodden med stål jobber mest effektivt på veier der det er bra med grus, og gir desidert det beste resultatet der. Da slitestålet er montert 30-40 cm inne i slodden, er vekta på slodden med på å presse stålet ned i veibanen.

Slodden uten stål egner seg best til veldig dårlig vei med mye stein, avrunding av veiskulder og fjerning av lett vegetasjon.

Drammenslodden er produsert av brukte dekkbaner som er presset sammen lagvis. Med andre ord så består 95% av produktet av gjenbrukte materialer. Dette gir veldig god sirkulærøkonomi.