Drammensslodden

Norskprodusert veislodd, Drammensslodden, for vedlikehold av grusveier, slitesterk og enkel i bruk.

Gummislodden er enkel i bruk, og fordelene med denne type vedlikeholdsutstyr for grusveier, er at du ikke drar opp så mye stein som du gjør med et ordinært traktor skjær. Drammensslodden glir over jordfast stein uten å hogge seg fast, og den jevner ut jordmassene, samtidig som den komprimerer ved hjelp av sin egenvekt.

Med slitestål

Med stål jobber mest effektivt på veier der det er bra med grus og gir desidert det beste resultatet der. På grunn av at stålet ligger under matta er vekta på matta med på å presse stålet ned i veibanen.

Uten slitestål

Uten stål egner seg til veldig dårlig vei med mye stein, avrunding av veiskulder og fjerning av lett vegetasjon.

Snøscooter

Drammensslodden Scooterslodd er en ATV/Snøscooter slodd som er bygd opp av brukte lastebildekk, Gjengestenger, Muttere og wireklemmer. Vi forlenger levetiden på dekkene med 10-15 år ved å bruke de inn i våre produkter.

ATV

Drammensslodden ATV er en ATV slodd som er bygd opp av brukte lastebildekk, Gjengestenger og Muttere og wireklemmer. Vi forlenger levetiden på dekkene med 10-15 år ved å bruke de inn i våre produkter.